Home

Actueel

Aan dit programmapunt wordt volop gewerkt. 

Volgens Groen Ravels is de tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat al vrijwel in kannen en kruiken was, voorbij. Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin.

De kracht van het lokale niveau is dat dit niveau het dichtst bij de burger staat. Burgers voelen zich betrokken,...

Samenleven in diversiteit staat hoog op de politieke agenda. Al te vaak op een manier die geen recht doet aan pogingen van velen om te verbinden. Groen Ravels wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken.

'Samen' is het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Dat kan je maar goed...